Jaunumi

Kāpēc Atpakaļskatā ir 5x Drošāk?

Kāpēc mums vajadzētu bērnus pārvadāt atpakaļskatā pēc iespējas ilgāk, bet ne mazāk kā līdz 15 mēnešu vecumam?

Frontālās sadursmes ir biežākie autonegadījumi. Diemžēl arī tie, kuros triecieni ir stiprākie un traumas visnopietnākās. Labākais veids, kā pasargāt savu bērnu frontālas sadursmes gadījumā, ir sēdēt ar skatu uz aizmuguri – pretēji braukšanas virzienam.

Sēžot ar skatu braukšanas virzienā, sadursmes laikā bērna ķermenis tiek virzīts ārā no krēsliņa. Tas ir ļoti īss, bet spēcīgs mirklis. Tā kā autokrēsliņā integrētās drošības jostas tur bērna ķermeņa augšdaļu, lielākā daļa spēku iedarbojas uz bērna kaklu, kad galva ar milzīgu spēku tiek mesta uz priekšu. Turklāt pastāv risks arī gūt traumu, atsitoties pret priekšējiem automašīnas krēsliem.

Ja bērns sēž autokrēsliņā ar skatu pretēji braukšanas virzienam, autokrēsliņa korpuss darbosies kā aizsargvairogs un absorbēs trieciena spēku. Trieciena spēks tiks izkliedēts pa visu bērna muguras, kakla un galvas daļu, tādējādi ievērojami mazāk noslogojot bērna vārīgo vietu – kaklu.

Mazi bērni ir īpaši neaizsargāti auto negadījumos. Bērna galva ir nesamērīgi smaga attiecībā pret pārējo ķermeni un kakla muskuļi vēl nav pilnībā attīstīti. 1 gadu veca bērna galvas svars ir 25% no kopējā ķermeņa svara. 3 gados tas ir aptuveni 18%. Salīdzinājumam – pieaugušā galvas svars ir 6%.

Frontālās sadursmes testi objektīvi liecina, ka slodze uz kaklu ir PIECAS REIZES lielāka, ja bērns sēž ar skatu braukšanas virzienā, salīdzinot ar to, ja bērns sēž ar skatu uz aizmuguri.